BEKA EZ UNIBERSITARIOAK

 

 

Kaixo, 

Bertan Beka tramitatzeko ekarri beharreko dokumentazioa,

2019-2020 ikasturteko beka eskatu ba zenuen, soilik 2019-2020 ikasturtean emandako datuekiko aldaketarik egon bada, erantsi egin beharko dira aldaketa hauen egiaztagiriak. 

 

2019-2020 ikasturtean bekarik eskatu ez baduzu:

- Familia ugaria, guraso bakarreko familiak ( banatzea, alarguntza..), zurztasun, minusbaliotasun, familiaren etxetikkanpo bizi diren anai-arreba unibertsitarioak, eta abarren ziurtagiriak.

-Errentaren Aitorpenaren fotokopia, Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan aurkeztu ez bada.

-Bizikidetza-unitatearen diru -sarrerak justifikatzeko egoki iritzitako beste dokumentu ( ogasunena daturik ez dutenek); gizarte zerbitzuak, Caritas, Gurutze Gorria...