Lege Esparrua

LEGE ESPARRUA

  • DATUEN BABESERAKO LEGE ORGANIKOA
  • OSASUN PROTOKOLOA

DATUEN BABESERAKO LEGE ORGANIKOA

MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLAk Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak dioena betetzen du. Hala, matrikula eskaera egitean sinatzen den klausulak (ikusi klausula) jasotzen duen eran, ikastolan jasotako datuak bere jarduerari lotutako helburuak betetzeko bakarrik erabiliko ditu.

Datu pertsonalak dituzten artxiboak Datuak Babesteko Agentzian izena emanda daude eta beraien jabe MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA da. Bere helbidea Bergarako Espaloia 1 20570 da.

Datu pertsonalak babesteari buruz, MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLAk legezko betebeharrak onartzen ditu, bereziki hurrengo bi eremuetan:

  • Datu pertsonalei buruzko fitxategia edo tratamendua eta datuak biltzearen helburua.
  • Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak gauzatzeko aukera.

CURRICULUMak

Lan poltsa osatzeko curriculumak bakarrik web guneko “Lan poltsa” atalaren bidez jasoko ditugu. Datu pertsonalak, zuk gure esku utzitako CURRICULUMean jasotakoak eta hemendik aurrera gure esku utziko dituzunak edo datuak tratatzearen ondorioz sortuko direnak, Bergarako Espaloia 1 kalean dagoen MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLArena den fitxategi batean sartuko dira. Hala, baimena ematen diozu aipatutako enpresari datu horiek modu automatizatuan edo ez automatizatuan tratatzeko, langileak hautatzeko prozesuan erabili ahal izan ditzan.

Jakinarazten dizugu datu horiek erakunde publiko zein pribatuei laga ahal izango dizkiegula, baldin eta konpainiaren helburu sozialarekin zuzenean nahiz zeharka erlazionatutako helburuak betetzeko baldin bada.

MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA enpresak zure datuen konfidentzialtasuna bermatzen du eta bere gain hartzen du enpresa barnean ezarritako lege betekizun guztiak betetzeko betebeharra.

Jakinarazten dizugu, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraiki, zure datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien kontra egiteko eskubideak baliatzeko beherago daukazun DATUEN ZUZENKETA atalean prozedura zehazten zaizula.

DATUEN ZUZENKETA

Erabiltzaileak edo eskuordetzen duen pertsonak, baita gurasoek edo tutoreek ere edozein unetan sartzeko, berresteko, deuseztatzeko eta, hala badagokio, kontra egiteko erabakia har dezakete, Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoak eta gainerako araudi aplikagarriak xedatutakoarekin bat. Horretarako, idatziz jakinarazi beharko dio MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLAri. Halakoetan DATUEN ZUZENKETA dokumentua bete beharko da eta erabiltzailearen identitatea egiaztatzen duen dokumentuarekin batera ikastolako idazkaritzan entregatu.

 

OSASUN PROTOKOLOA

2014-1015 ikasturtean martxan jarri genuen protokoloaren berri eman nahi dizuegu. Adin hauetan osasunak berebiziko garrantzia dauka. Hori horrela izanda, erne egon behar dugu. Ikastolako haur guztien osasunaren alde egiteko helburuarekin bertan informazio hauek aurkitu ditzakezue. 

Eskola Kontseiluan onartu den protokolo hau urriaren 16ko 222/2001 dekretuaren 12. artikuluan oinarrituta erabaki da. Hori horrela izanda, Mariaren Lagundia Ikastolan, 0-6 urte bitartean Dalsy edota Apiretal emateko aukera eskaintzea erabaki da.  Etapa horretan soilik ematearen arrazoi nagusia, haur txikietan sukarra bat-batean igo daitekeela da. Horretarako, “Dalsy– Apiretal 0-6 urte” izeneko dokumentua sinatzea eta irakasleari ematea ezinbestekoa da. Horrez gain, adierazi nahi da, eman aurretik beti gurasoei deituko zaiela, alde batetik, botika emango dela jakinarazteko, eta bestetik, haurrari beharrezko arreta emateko.