Bigarren Zikloa

Etapa honetan haurrek osotasunean jokatzen dutela kontuan izanda,  era globalizatzaile batetan egiten dugu lana.

Irakaslea, haurrek dakartzaten esperientzietatik abiatuz, trebetasunak eta ezaguerak  garatzen  lagunduko dion ingurua eskaintzen saiatuko da.

Haurrak, manipulazio, joku eta esperimentazioaren bidez eraikitzen du ezagutza. Jolasa  eta ekintza aktiboa izango da oinarri pedagogikoa gure eskolan,  protagonista haurra bera izanik.