Gizarteratze Teknikaria (Goi mailako Heziketa Zikloa)

Gaitasun orokorra

Gizarteratzeko esku-hartzeak programatzea, antolatzea,ezartzea eta ebaluatzea da, horretarako estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuta,aukera-berdintasuna sustatuta, eta, uneoro, hartzaileekiko errespetuz jokatuta eta haientzat zein profesionalarentzat ingurune seguruak sortzen direla bermatuta.

Baldintzak 

Batxiler-titulua izatea, edo unibertsitateko titulu bat, edo Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua, edo Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.

Goi-mailarako sarbide-proba gaindituta izatea, edo hogeita bost urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gaindituta izatea.

Lanbide Heziketan onartua izateko, BBBko tituludunak sarbide zuzena du.

Ikasgaiak

1.maila: 

 • 0339 Elkarbizitzako unitateei arreta
 • 0337 Gizartean esku hartzearen testuingurua
 • 0344 Gizartean esku hartzearen metodologia
 • 0017 Gizarte trebetasunak
 • 0342 Autonomia pertsonalaren eta sozialaren sustapena
 • 0343 Komunikazio sistema handigarriak eta alternatiboak
 • 0346 Lan prestakuntza eta orientabidea

2.maila:  

 • 0338 Laneratzea eta gizarteratzea 
 • 0340 Gizarte bitartekotza 
 • 0341 Hezkuntzako parte-hartzearen babesa 
 • 0020 Lehen laguntzak 
 • E-200 Ingeles teknikoa 
 • 0347 Enpresa eta ekimen sortzailea 
 • 0345 Gizartean esku hartzeko proiektua
 • 0348 Lantokiko Prestakuntza

 

Proiektuen bidezko metodologia 


Praktikaldia 

 • Gizarte zerbitzuak 
 • Ikastetxeak
 • Harrera zentroak 
 • Egoitza desberdinak (Haurrak, nerabeak, etorkinak, etab.)
 • Lanbideratze zentroak 
 • DUAL-a (Ikas ekinezko erregimenezko prestakuntza duala)

 

Lan munduratzea 

 • Aniztasun Funtzionalean hezitzailea edo monitorea
 • Hezkuntza-laguntzako edo hezkuntza bereziko espezialista
 • Hainbat motatako egoitza-ekipamendutako hezitzailea
 • Prebentzio- eta gizarteratze-programen teknikaria
 • Komunitateko, auzoko edo kultura arteko bitartekoa
 • Lanerako prestatzailea